T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
İstanbul  Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI

06.03.2018

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmaktayken 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’a ilişkin tebliğde yer alan şartları taşıyanlar ve anılan tebliğe uygun olarak Başkanlığımızca oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilenlere yönelik “Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı” yapılacaktır.


I- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
1. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı 13.03.2018 tarihinde Eğitim merkezinde yapılacaktır. Adaylar ekte yer alan listeden sınava girecekleri tarihi öğrenebileceklerdir. Adaylara sınav tarihine ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Adaylar; Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı’na gelirken T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport ) yanlarında bulunduracaklardır.


II- SINAVIN ŞEKLİ
1. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.


III- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Sınav sonuçları istanbulegitim.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
2. Sınava itirazlar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 3 iş günü içinde yapılacaktır.


VIII- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:
Haseki Sultan Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi No:126 Fatih/İSTANBUL
e-mail:

haseki.egitim@diyanet.gov.tr

Telefon:
(0212) 588 70 00
Fax:
(0212) 588 88 48


SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR

S.No   T.C.KİMLİK NO       ADI SOYADI SINAV TARİHİ
1 14*******26    Bedri KONAKLI    13.03.2018
2 22*******02    İskender ARSLAN    13.03.2018
3 58*******36    Kıymet KESTANE    13.03.2018
4 27*******04    Murat TIĞLI    13.03.2018
5 38*******38    Musa KOCABAŞ    13.03.2018
6 10*******20    Nergis HEZER (ÖZTÜRK)         13.03.2018
7 51*******54    Orhan URHAN    13.03.2018
8 27*******54    Ramazan ÖZTÜRK    13.03.2018
9 68*******82    Sevda URHAN    13.03.2018