T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

25.09.2017

Tashih-i Huruf

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

TASHİH-İ HURUF HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KURSİYER SEÇİMİ SINAV DUYURUSU

Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görevli personelin; bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, güzel bir eda ile okumalarını sağlamak maksadıyla Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde 6 ay süreli Tashih-i Huruf Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenecektir.

Söz konusu kursa mülakat usulüyle 25 kadın ve 25 erkek kursiyer alınacak, müracaatlar alındıktan sonra sınav safahatı ayrıca duyurulacaktır.

I.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

Son başvuru tarihi itibariyle (10 Ekim 2017) :

a. İstanbul İl Genelinde Kur’an kursu öğreticisi, imam- hatip/müezzin- kayyım unvanlarında kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak,

b. 06 Kasım 2017 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişiği bulunmamak,

c. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,

d. Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursu kursiyeri olmamak,

e. Kurs süresince yurtdışı, hac, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak.

 

II. BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR

A. BAŞVURU:

Adaylar;

10 Ekim 2017 Salı günü mesai bitimine kadar, kursa katılmak istediklerini belirtir dilekçelerini bağlı bulundukları ilçe müftülüğüne vereceklerdir. İlçe Müftülükleri adayların dilekçelerini inceleyerek, yukarıda belirtilen şartları haiz personelin listesini aşağıdaki forma uygun hazırlayarak en geç 11 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul İl Müftülüğüne ulaştıracaktır. İlçelerden gelen listelerin İl Müftülüğünce tevhit edilmesiyle kadın ve erkek istekliler için ayrı ayrı oluşturulan sınava esas aday listeleri en geç 13 Ekim 2017 tarihinde üst yazı eşliğinde Eğitim Merkezimize ulaştırılacaktır.

 B. SINAV İŞLEMLERİ:

a. Eğitim Merkezimizce belirlenen sınav tarihleri www.istanbulegitim.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

b. Adaylar sınava gelirken; T.C. kimlik no'sunun yer aldığı belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.) yanlarında bulunduracaklardır.

c. Sınavda mülakat usulüyle adayların Kur’an-ı Kerimi yüzüne ve ezber okuma becerisi, ilmihal bilgisi ve dini musiki kabiliyeti ölçülerek, 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

d. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından kadın ve erkek görevliler için ayrı ayrı olmak üzere puan sırasına göre ilk 25 personel kursa alınacaktır. Kursa katılmaya hak kazanmasına rağmen herhangi bir sebeple kursa gelemeyecek adayların yerine yedek listede ilan edilenlerden sırası gelen çağırılacaktır.

 

C. DİĞER HUSUSLAR:

a. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

b. Sınav ve sonuçları ile ilgili Eğitim Merkezimizin internet sitesinden (www.istanbulegitim.diyanet.gov.tr)  yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmeyecektir.

d. Kursa katılan Kur’an Kursu Öğreticilerinin programları öğleden sonra başlayacak, görev mahallindeki derslerden muafiyet söz konusu olmayacak, İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar kursun devam ettiği günlerde öğle ve ikindi namazlarındaki görevlerinden muaf tutulacaktır.

e. Kursiyerler kurs süresince Yurtdışı, Hac ve Umre gibi görevler için talepte bulunmayacaklardır.

f. Tashih-i huruf kursunun, ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız olanların kursla ilişikleri kesilecektir.

 IV. İLETİŞİM:

Telefon:  0212 588 70 00

Fax (Belgegeçer): 0212 588 88 48

İlgililere duyurulur.

                                                                                                                                                     Osman EGİN

Eğitim Merkezi Müdürü

 

TASHİH-İ HURUF KURSU SINAVI ADAY LİSTESİ

S.N

SİCİLİ

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV İLÇESİ

GÖREV YERİ

TELEFON NO