T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

16.01.2018

Taşeron İşçiliğe Geçecekler ile İlgili Tesbit Tutanağı

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren vasıtasıyla çalışmakta olan taşeron işçilerin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme çerçevesinde hak sahiplerinin başvuruları 02 Ocak 2018 tarihinde başlamış olup, 11 Ocak 2018 tarihinde sona ermiştir.

Söz konusu KHK’nın uygulanmasına ilişkin 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 8’inci maddesi çerçevesinde kurulan komisyonumuz 15.01.2018 tarihinde toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;

Kurumumuzda görevli 5 adet Güvenlik, 4 adet Temizlik Görevlisi bulunduğu, bahse konu görevlilerin tamamının süresi içerisinde müracaat ettiği, müracaatların tamamının usulüne uygun olarak yapıldığı ve evraklarda herhangi bir eksiklik bulunmadığı anlaşılmış, söz konusu müracaatların EKAP üzerinden başvuru girişleri yapılarak onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

S.No T.C.KİMLİK NO ADI SOYADI  BAŞVURU DURUMU
1 14*******26 Bedri KONAKLI Kabul Edildi
2 22*******02 İskender ARSLAN Kabul Edildi
3 58*******36 Kıymet KESTANE Kabul Edildi
4 27*******04 Murat TIĞLI Kabul Edildi
5 38*******38 Musa KOCABAŞ Kabul Edildi
6 10*******20 Nergis HEZER (ÖZTÜRK) Kabul Edildi
7 51*******54 Orhan URHAN Kabul Edildi
8 27*******54 Ramazan ÖZTÜRK Kabul Edildi
9 68*******82 Sevda URHAN Kabul Edildi